The Governance Factory

vanuit onze routine maatwerk regie voor uw organisatie

Flexibel in control

In een wereld waar verandering een van de weinige constanten is, worden organisaties regelmatig geconfronteerd met de vraag naar kennis en kunde die nog niet binnen de organisatie aanwezig is, of juist niet langer wordt gevraagd.

Op basis van dan geldende verwachtingen worden keuzes gemaakt hoe deze verandering in te vullen. Bijvoordeeld door het inhuren van een persoon of bedrijf, op inspanning of resultaatverplichting, voor een korte of lange periode, als onderdeel van de organisatie of als leverancier erbuiten.

Keuze die op het moment  dat ze gemaakt worden prima te motiveren zijn maar, als je er na een paar maanden op terugkijkt, niet optimaal blijken te zijn. Bijvoorbeeld omdat de aannames niet correct waren, de randvoorwaarden niet ingevuld konden worden of de vraag zich ander ontwikkeld dan verwacht.

Organisaties kijken niet zo vaak op deze manier terug. Wij wel.

Doordat wij dat doen kunnen wij organisaties helpen om de samenwerking die is aangegaan tijdig aan te passen. Hiermee vergroten we de meerwaarde van de samenwerken. Dat betekent soms afscheid nemen maar in veel gevallen betekent het juist een versterking van de samenwerking. 

Hoe wij dat doen en of dat voor uw organisatie toegevoegde waarde heeft; wij komen onze werkwijze graag aan u toelichten om vervolgens samen vaststellen of en zo ja hoe wij  uw organisatie kunnen versterken. 

Wilt u zich eerst nog wat verder in onze ideeen verdiepen kunt u ook de website www.contractmanagement.asaservice.one  bezoeken:

De "Governance Factory" is een dienst van de Contract Management as a Service BV en heeft tot doel organisaties te helpen in control te komen en te blijven op de (contractuele) samenwerking met derden.

Dit doen wij door voor een organisatie de regie te gaan voeren en stapsgewijs de ontbrekende onderdelen voor een adequate regie in te vullen.

Dit kan ook eventueel samen met de bestaande regie organisatie, waarbij wij stapsgewijs,  zodra wij bepaalde aspecten hebben ingeregeld, de verantwoordelijk-heden weer terugleggen bij de organisatie. Om daarna eventueel als flexibele schil nog bij te dragen als de omstandigheden daarom vragen.

Contract Management as a Service

Contract Management as a Service B.V.

Marshalllaan 2, 2625 GZ Delft